skip to main content
U
Uw partner

Huidige situatie
jaar

in 1e ziektejaar
in 2e ziektejaar
Werkgeversverzekeringen :

Een persoonlijk rapport kan pas gemaakt worden nadat er een product is berekend.

Als u niet meer kan werken door langdurige ziekte of een ongeval betekent dat vaak een forse terugval in inkomen. Wilt u weten hoeveel uw inkomen daalt bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid? Vul dan samen met uw adviseur de inkomensterugvalmeter in.

Met de TAF Werknemers AOV verzekert u zich van voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Dat geeft u alle tijd om te herstellen of een andere baan te zoeken zonder dat u uw huis hoeft te verkopen.

meer over de TAF Werknemers AOV